Sleva 20% na vše! Kód: BERGE20

LED trubice

LED trubice

Návod k použití (manuál) pro svítidlo na LED trubice s jednostranným napájením jen: 1x60cm, 2x60cm, 1x120cm, 2x120cm, 1x150cm, 2x150cm

svitidla  

Varování - Veškeré činnosti popsané v tomto návodu mají být prováděny s dodržením:

  • předpisů BOZP
  • předpisů protipožární ochrany
  • předpisů týkajících se práce s elektrickým zařízením
  • místních požadavků a předpisů, které jsou platné pro správnou montáž a bezpečné používání svítidla

Montáž:

Montáž mohou provádět pouze oprávněné osoby (elektrikář s příslušným oprávněním). V opačném případě může dojít k poškození svítidla během montáže, za které prodávající nenese odpovědnost:

  • vyjměte výrobek z obalu
  • ověřte, zda nedošlo k poškození během přepravy (je zakázána montáž poškozeného výrobku - ihned informujte prodávajícího)
  • odpojte od napájení obvod, ke kterému bude připojeno svítidlo
  • připojte a pověste svítidlo, zapojte napájení až po ukončení práce elektrikářem