Zdroje

INSTALACE (manuál) pro modulární napájecí zdroje IP20:

1A, 1,5A, 2A, 3A, 3,5A, 4A, 5A, 6A, 6,8A, 8A, 10A, 12A, 15A, 18A, 20A, 25A, 30A, 40A, 50A

navod 05

Před použitím spotřebiče si přečtěte text.

 1. Modulární napájecí zdroje jsou určeny pro všeobecné použití s LED zdroji světla uvnitř areálu, napájecí zdroj má odolnost IP20 a nemůže být použit v místnostech s vysokou vlhkostí vzduchu a dalších aplikacích, kde by byl vystaven přímo povětrnostním vlivům.
 2. Každá manipulace s krytem, rozmontovávání atd., v souladu s právními předpisy, vylučuje případnou možnost reklamace zařízení
 3. Napájecí zdroj má všechny potřebné certifikáty CE RoHS pro každodenní použití.
 4. Produkt je v záruce 24 měsíců od data vystavení prodeje.
 5. Pozor! Nesprávné použití elektrického zařízení určeného pro napětí 220-250V / výstup 12V může způsobit úraz elektrickým proudem a dokonce i smrt. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv zásahy do přístroje a jeho následné poškození. Instalace by měla být provedena pouze kvalifikovaným personálem s odpovídající oprávnění, aby se zabránilo poškození způsobené nesprávnou instalací.
 6. V zařízení jsou svorky pro zapojení / vstup 220-250V  postupně označen L - síťový kabel / N neutrál převod / PE ochranný vodič
  Výstupní napětí 12V je označeno postupně (V +) a (COM -), napájecí zdroje s větší výkonností obsahují svorky v množství 2-3 x V+ 2x3 COM

navod 03

INSTALACE (manuál) pro napájecí zdroje vodotěsné IP67:

zdroj

Před použitím spotřebiče si přečtěte tento text:

 1. IP67 - Napájecí zdroje jsou určeny pro všeobecné použití s LED zdroji světla uvnitř i vně areálu. Napájecí zdroj má odolnost IP67 a lze jej použít v místnostech s vysokou vlhkostí. Rovněž také venku, kde bude zdroj vystaven povětrnostním vlivům. Je však důležité věnovat pozornost samotnému připojení AC napětí 220 - 250 V a napájecího LED zdroje. Připojení by mělo být těsné, zhotoveno takovým způsobem, aby nedošlo k ohrožení životů a bezpečnosti uživatelů.
 2. Každá manipulace s krytem, rozmontovávání a podobně je v souladu s právními předpisy, takže se vylučuje případná možnost reklamace zařízení.
 3. Napájecí zdroj má všechny potřebné certifikáty CE RoHS, takže je určen pro každodenní použití.
 4. Produkt je v záruce 24 měsíců od data prodeje.
 5. !POZOR! - Nesprávné použití elektrického zařízení určeného pro napětí 220 - 250 V / výstup 12 V může způsobit úraz elektrickým proudem a dokonce i smrt. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv zásahy do přístroje a jeho následné poškození. Instalace by měla být provedena pouze kvalifikovanou osobou s odpovídajícím oprávnění, aby se zabránilo poškození způsobené nesprávnou instalací.
 6. Napájení - vstupní napájecí převody. Vstup 220 - 250 V L - síťový kabel / N - neutrální. Výstup 12 V + kladný pól / - záporný pól.